Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 -24 -21 -20 -12
26/01 kl 01 -27 -24 -22 -20
26/01 kl 02 -30 -25 -25 -26
26/01 kl 03 -26 -21 -23 -26
26/01 kl 04 -21 -17 -21 -26
26/01 kl 05 -20 -14 -15 -22
26/01 kl 06 -18 -12 -14 -13
26/01 kl 07 -12 -5 -8 -
26/01 kl 08 -6 4 0 -
26/01 kl 09 1 8 15 -
26/01 kl 10 1 9 12 -
26/01 kl 11 9 18 15 -
26/01 kl 12 12 23 26 -
26/01 kl 13 12 22 28 -
26/01 kl 14 12 23 10 -
26/01 kl 15 16 31 -4 -
26/01 kl 16 16 37 -1 -
26/01 kl 17 12 34 4 -
26/01 kl 18 11 34 5 -
26/01 kl 19 12 37 2 -
26/01 kl 20 18 41 16 -
26/01 kl 21 27 42 48 -
26/01 kl 22 38 49 54 -
26/01 kl 23 44 63 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 63 78 24 41
Laveste værets virkning -25 -30 4 -7 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm