Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 63 55 118 -
27/01 kl 01 67 70 137 -
27/01 kl 02 76 61 137 -
27/01 kl 03 82 37 119 -
27/01 kl 04 83 52 135 -
27/01 kl 05 83 71 154 -
27/01 kl 06 86 62 148 -
27/01 kl 07 87 58 145 -
27/01 kl 08 82 76 158 -
27/01 kl 09 72 66 138 -
27/01 kl 10 65 38 103 -
27/01 kl 11 62 41 103 -
27/01 kl 12 61 58 119 -
27/01 kl 13 63 45 108 -
27/01 kl 14 69 26 95 -
27/01 kl 15 77 30 107 -
27/01 kl 16 79 41 120 -
27/01 kl 17 79 21 100 -
27/01 kl 18 82 6 88 -
27/01 kl 19 87 21 108 -
27/01 kl 20 86 25 111 -
27/01 kl 21 78 9 87 -
27/01 kl 22 70 6 76 -
27/01 kl 23 65 16 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 122 158 96 107
Laveste vannstand 43 45 76 62 68
Avvik gult nivå -84 -61 -25 -87 -76
Avvik orange nivå -115 -92 -56 -118 -107
Avvik rødt nivå -131 -108 -72 -134 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm