Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 110 135 118 -
27/01 kl 01 115 142 137 -
27/01 kl 02 126 153 137 -
27/01 kl 03 129 160 119 -
27/01 kl 04 127 156 135 -
27/01 kl 05 127 152 154 -
27/01 kl 06 130 156 148 -
27/01 kl 07 131 159 145 -
27/01 kl 08 127 148 158 -
27/01 kl 09 118 135 138 -
27/01 kl 10 114 130 103 -
27/01 kl 11 108 128 103 -
27/01 kl 12 100 117 119 -
27/01 kl 13 95 112 108 -
27/01 kl 14 101 116 95 -
27/01 kl 15 103 121 107 -
27/01 kl 16 97 114 120 -
27/01 kl 17 91 107 100 -
27/01 kl 18 93 109 88 -
27/01 kl 19 102 118 108 -
27/01 kl 20 100 115 111 -
27/01 kl 21 86 101 87 -
27/01 kl 22 74 90 76 -
27/01 kl 23 70 87 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 127 160 109 120
Laveste vannstand 39 41 70 61 62
Avvik gult nivå -84 -56 -23 -74 -63
Avvik orange nivå -115 -87 -54 -105 -94
Avvik rødt nivå -131 -103 -70 -121 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm