Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 99 118 136 133
27/01 kl 01 108 137 138 130
27/01 kl 02 125 137 114 121
27/01 kl 03 137 119 123 126
27/01 kl 04 132 135 153 153
27/01 kl 05 125 154 148 146
27/01 kl 06 129 148 133 131
27/01 kl 07 130 145 153 155
27/01 kl 08 119 158 168 165
27/01 kl 09 109 138 125 123
27/01 kl 10 101 103 95 100
27/01 kl 11 101 103 118 121
27/01 kl 12 95 119 123 122
27/01 kl 13 92 108 95 96
27/01 kl 14 96 95 93 91
27/01 kl 15 100 107 120 115
27/01 kl 16 102 120 120 114
27/01 kl 17 98 100 88 88
27/01 kl 18 102 88 90 93
27/01 kl 19 105 108 121 115
27/01 kl 20 101 111 106 102
27/01 kl 21 94 87 78 81
27/01 kl 22 87 76 82 84
27/01 kl 23 80 81 88 84

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 99 122 158 96 107
Max fra modell: 25.01 18 98 125 168 98 121
Max fra modell: 25.01 12 98 124 165 93 120
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm