Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 62 14 76 -
28/01 kl 01 63 4 67 -
28/01 kl 02 69 8 77 -
28/01 kl 03 78 16 94 -
28/01 kl 04 83 13 96 -
28/01 kl 05 83 -6 77 -
28/01 kl 06 83 0 83 -
28/01 kl 07 86 7 93 -
28/01 kl 08 86 0 86 -
28/01 kl 09 78 0 78 -
28/01 kl 10 69 9 78 -
28/01 kl 11 64 8 72 -
28/01 kl 12 62 6 68 -
28/01 kl 13 61 1 62 -
28/01 kl 14 64 8 72 -
28/01 kl 15 72 10 82 -
28/01 kl 16 78 1 79 -
28/01 kl 17 78 4 82 -
28/01 kl 18 78 2 80 -
28/01 kl 19 83 -5 78 -
28/01 kl 20 86 0 86 -
28/01 kl 21 82 3 85 -
28/01 kl 22 73 -2 71 -
28/01 kl 23 67 1 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 122 158 96 107
Laveste vannstand 43 45 76 62 68
Avvik gult nivå -84 -61 -25 -87 -76
Avvik orange nivå -115 -92 -56 -118 -107
Avvik rødt nivå -131 -108 -72 -134 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm