Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 66 79 76 -
28/01 kl 01 62 76 67 -
28/01 kl 02 62 78 77 -
28/01 kl 03 77 92 94 -
28/01 kl 04 87 98 96 -
28/01 kl 05 80 95 77 -
28/01 kl 06 77 96 83 -
28/01 kl 07 84 101 93 -
28/01 kl 08 84 99 86 -
28/01 kl 09 73 92 78 -
28/01 kl 10 63 80 78 -
28/01 kl 11 61 80 72 -
28/01 kl 12 64 80 68 -
28/01 kl 13 62 79 62 -
28/01 kl 14 66 85 72 -
28/01 kl 15 74 96 82 -
28/01 kl 16 78 102 79 -
28/01 kl 17 79 100 82 -
28/01 kl 18 73 97 80 -
28/01 kl 19 76 103 78 -
28/01 kl 20 82 109 86 -
28/01 kl 21 80 103 85 -
28/01 kl 22 74 94 71 -
28/01 kl 23 68 91 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 127 160 109 120
Laveste vannstand 39 41 70 61 62
Avvik gult nivå -84 -56 -23 -74 -63
Avvik orange nivå -115 -87 -54 -105 -94
Avvik rødt nivå -131 -103 -70 -121 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm