Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
28/01 kl 00 76 76 69 70
28/01 kl 01 75 67 58 65
28/01 kl 02 79 77 80 76
28/01 kl 03 86 94 98 90
28/01 kl 04 87 96 85 83
28/01 kl 05 82 77 75 73
28/01 kl 06 79 83 88 86
28/01 kl 07 85 93 92 87
28/01 kl 08 89 86 76 77
28/01 kl 09 85 78 80 81
28/01 kl 10 77 78 82 79
28/01 kl 11 72 72 69 66
28/01 kl 12 67 68 60 62
28/01 kl 13 65 62 71 65
28/01 kl 14 66 72 80 74
28/01 kl 15 71 82 78 72
28/01 kl 16 78 79 79 72
28/01 kl 17 76 82 86 87
28/01 kl 18 77 80 83 86
28/01 kl 19 83 78 75 78
28/01 kl 20 88 86 83 89
28/01 kl 21 85 85 92 93
28/01 kl 22 80 71 81 78
28/01 kl 23 76 68 73 69

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 99 122 158 96 107
Max fra modell: 25.01 18 98 125 168 98 121
Max fra modell: 25.01 12 98 124 165 93 120
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm