Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 4 17 14 -
28/01 kl 01 -1 13 4 -
28/01 kl 02 -7 9 8 -
28/01 kl 03 -1 14 16 -
28/01 kl 04 4 15 13 -
28/01 kl 05 -3 12 -6 -
28/01 kl 06 -6 13 0 -
28/01 kl 07 -2 15 7 -
28/01 kl 08 -2 13 0 -
28/01 kl 09 -5 14 0 -
28/01 kl 10 -6 11 9 -
28/01 kl 11 -3 16 8 -
28/01 kl 12 2 18 6 -
28/01 kl 13 1 18 1 -
28/01 kl 14 2 21 8 -
28/01 kl 15 2 24 10 -
28/01 kl 16 0 24 1 -
28/01 kl 17 1 22 4 -
28/01 kl 18 -5 19 2 -
28/01 kl 19 -7 20 -5 -
28/01 kl 20 -4 23 0 -
28/01 kl 21 -2 21 3 -
28/01 kl 22 1 21 -2 -
28/01 kl 23 1 24 1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 63 78 24 41
Laveste værets virkning -25 -30 4 -7 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm