Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 63 5 68 -
29/01 kl 01 61 11 72 -
29/01 kl 02 63 12 75 -
29/01 kl 03 71 8 79 -
29/01 kl 04 80 12 92 -
29/01 kl 05 83 12 95 -
29/01 kl 06 82 9 91 -
29/01 kl 07 84 16 100 -
29/01 kl 08 87 18 105 -
29/01 kl 09 83 20 103 -
29/01 kl 10 74 23 97 -
29/01 kl 11 67 25 92 -
29/01 kl 12 63 28 91 -
29/01 kl 13 61 28 89 -
29/01 kl 14 61 24 85 -
29/01 kl 15 66 26 92 -
29/01 kl 16 73 26 99 -
29/01 kl 17 77 24 101 -
29/01 kl 18 76 23 99 -
29/01 kl 19 78 21 99 -
29/01 kl 20 84 23 107 -
29/01 kl 21 85 21 106 -
29/01 kl 22 79 16 95 -
29/01 kl 23 71 13 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 122 158 96 107
Laveste vannstand 43 45 76 62 68
Avvik gult nivå -84 -61 -25 -87 -76
Avvik orange nivå -115 -92 -56 -118 -107
Avvik rødt nivå -131 -108 -72 -134 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm