Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 62 86 68 -
29/01 kl 01 62 86 72 -
29/01 kl 02 66 89 75 -
29/01 kl 03 75 96 79 -
29/01 kl 04 86 107 92 -
29/01 kl 05 89 112 95 -
29/01 kl 06 90 110 91 -
29/01 kl 07 91 116 100 -
29/01 kl 08 94 118 105 -
29/01 kl 09 95 116 103 -
29/01 kl 10 86 110 97 -
29/01 kl 11 78 103 92 -
29/01 kl 12 75 100 91 -
29/01 kl 13 74 98 89 -
29/01 kl 14 74 100 85 -
29/01 kl 15 78 106 92 -
29/01 kl 16 85 109 99 -
29/01 kl 17 91 114 101 -
29/01 kl 18 89 117 99 -
29/01 kl 19 89 115 99 -
29/01 kl 20 94 119 107 -
29/01 kl 21 93 120 106 -
29/01 kl 22 82 114 95 -
29/01 kl 23 71 103 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 127 160 109 120
Laveste vannstand 39 41 70 61 62
Avvik gult nivå -84 -56 -23 -74 -63
Avvik orange nivå -115 -87 -54 -105 -94
Avvik rødt nivå -131 -103 -70 -121 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm