Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
29/01 kl 00 75 68 81 76
29/01 kl 01 77 72 87 84
29/01 kl 02 85 75 82 83
29/01 kl 03 92 79 84 88
29/01 kl 04 96 92 101 106
29/01 kl 05 88 95 105 109
29/01 kl 06 82 91 98 101
29/01 kl 07 88 100 101 105
29/01 kl 08 100 105 111 113
29/01 kl 09 105 103 112 113
29/01 kl 10 100 97 102 102
29/01 kl 11 95 92 96 98
29/01 kl 12 92 91 101 104
29/01 kl 13 83 89 100 103
29/01 kl 14 81 85 100 102
29/01 kl 15 85 92 104 109
29/01 kl 16 91 99 111 117
29/01 kl 17 90 101 119 118
29/01 kl 18 86 99 115 113
29/01 kl 19 88 99 113 114
29/01 kl 20 100 107 121 120
29/01 kl 21 108 106 120 117
29/01 kl 22 106 95 110 106
29/01 kl 23 99 84 94 96

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 99 122 158 96 107
Max fra modell: 25.01 18 98 125 168 98 121
Max fra modell: 25.01 12 98 124 165 93 120
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm