Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 -1 23 5 -
29/01 kl 01 1 25 11 -
29/01 kl 02 3 26 12 -
29/01 kl 03 4 25 8 -
29/01 kl 04 6 27 12 -
29/01 kl 05 6 29 12 -
29/01 kl 06 8 28 9 -
29/01 kl 07 7 32 16 -
29/01 kl 08 7 31 18 -
29/01 kl 09 12 33 20 -
29/01 kl 10 12 36 23 -
29/01 kl 11 11 36 25 -
29/01 kl 12 12 37 28 -
29/01 kl 13 13 37 28 -
29/01 kl 14 13 39 24 -
29/01 kl 15 12 40 26 -
29/01 kl 16 12 36 26 -
29/01 kl 17 14 37 24 -
29/01 kl 18 13 41 23 -
29/01 kl 19 11 37 21 -
29/01 kl 20 10 35 23 -
29/01 kl 21 8 35 21 -
29/01 kl 22 3 35 16 -
29/01 kl 23 0 32 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 63 78 24 41
Laveste værets virkning -25 -30 4 -7 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm