Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 90 7 97 -
27/01 kl 01 94 9 103 -
27/01 kl 02 74 9 83 -
27/01 kl 03 40 13 53 -
27/01 kl 04 -2 18 16 -
27/01 kl 05 -42 24 -18 -
27/01 kl 06 -70 27 -43 -
27/01 kl 07 -73 28 -45 -
27/01 kl 08 -54 33 -21 -
27/01 kl 09 -18 31 13 -
27/01 kl 10 26 38 64 -
27/01 kl 11 72 43 115 -
27/01 kl 12 106 45 151 -
27/01 kl 13 115 48 163 -
27/01 kl 14 96 55 151 -
27/01 kl 15 59 61 120 -
27/01 kl 16 12 53 65 -
27/01 kl 17 -36 47 11 -
27/01 kl 18 -73 42 -31 -
27/01 kl 19 -90 40 -50 -
27/01 kl 20 -81 40 -41 -
27/01 kl 21 -54 37 -17 -
27/01 kl 22 -13 34 21 -
27/01 kl 23 34 32 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 117 163 120 132
Laveste vannstand -74 -78 -50 -71 -83
Avvik gult nivå -86 -61 -15 -58 -46
Avvik orange nivå -108 -83 -37 -80 -68
Avvik rødt nivå -118 -93 -47 -90 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm