Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 53 35 88 -
29/01 kl 01 85 32 117 -
29/01 kl 02 93 39 132 -
29/01 kl 03 74 41 115 -
29/01 kl 04 39 41 80 -
29/01 kl 05 -2 39 37 -
29/01 kl 06 -42 39 -3 -
29/01 kl 07 -69 32 -37 -
29/01 kl 08 -74 31 -43 -
29/01 kl 09 -55 26 -29 -
29/01 kl 10 -20 30 10 -
29/01 kl 11 23 30 53 -
29/01 kl 12 66 24 90 -
29/01 kl 13 99 23 122 -
29/01 kl 14 109 19 128 -
29/01 kl 15 93 23 116 -
29/01 kl 16 58 17 75 -
29/01 kl 17 13 12 25 -
29/01 kl 18 -33 7 -26 -
29/01 kl 19 -69 5 -64 -
29/01 kl 20 -85 2 -83 -
29/01 kl 21 -78 -3 -81 -
29/01 kl 22 -53 -4 -57 -
29/01 kl 23 -15 -4 -19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 117 163 120 132
Laveste vannstand -74 -78 -50 -71 -83
Avvik gult nivå -86 -61 -15 -58 -46
Avvik orange nivå -108 -83 -37 -80 -68
Avvik rødt nivå -118 -93 -47 -90 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm