Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 69 99 88 -
29/01 kl 01 99 130 117 -
29/01 kl 02 108 139 132 -
29/01 kl 03 89 120 115 -
29/01 kl 04 55 83 80 -
29/01 kl 05 13 44 37 -
29/01 kl 06 -29 9 -3 -
29/01 kl 07 -57 -18 -37 -
29/01 kl 08 -61 -25 -43 -
29/01 kl 09 -43 -11 -29 -
29/01 kl 10 -10 22 10 -
29/01 kl 11 31 63 53 -
29/01 kl 12 72 103 90 -
29/01 kl 13 100 136 122 -
29/01 kl 14 109 150 128 -
29/01 kl 15 93 139 116 -
29/01 kl 16 48 98 75 -
29/01 kl 17 3 49 25 -
29/01 kl 18 -46 4 -26 -
29/01 kl 19 -83 -30 -64 -
29/01 kl 20 -99 -50 -83 -
29/01 kl 21 -93 -50 -81 -
29/01 kl 22 -65 -34 -57 -
29/01 kl 23 -30 2 -19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 92 120 174 139 150
Laveste vannstand -73 -87 -57 -84 -99
Avvik gult nivå -86 -58 -4 -39 -28
Avvik orange nivå -108 -80 -26 -61 -50
Avvik rødt nivå -118 -90 -36 -71 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm