Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 242 4 246 243
25/01 kl 14 206 8 214 208
25/01 kl 15 162 6 168 165
25/01 kl 16 117 7 124 123
25/01 kl 17 84 6 90 92
25/01 kl 18 71 9 80 78
25/01 kl 19 81 8 89 87
25/01 kl 20 109 10 119 117
25/01 kl 21 149 8 157 155
25/01 kl 22 195 6 201 200
25/01 kl 23 232 4 236 237

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 271 317 274 286
Laveste vannstand 80 76 104 83 71
Avvik gult nivå -86 -61 -15 -58 -46
Avvik orange nivå -108 -83 -37 -80 -68
Avvik rødt nivå -118 -93 -47 -90 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm