Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 246 246 246 243
25/01 kl 14 212 213 214 208
25/01 kl 15 168 170 168 165
25/01 kl 16 122 125 124 123
25/01 kl 17 89 92 90 92
25/01 kl 18 81 84 80 78
25/01 kl 19 88 92 89 87
25/01 kl 20 116 119 119 117
25/01 kl 21 151 154 157 155
25/01 kl 22 198 203 201 200
25/01 kl 23 238 242 236 237

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 274 328 293 304
Laveste vannstand 81 67 97 70 55
Avvik gult nivå -86 -58 -4 -39 -28
Avvik orange nivå -108 -80 -26 -61 -50
Avvik rødt nivå -118 -90 -36 -71 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm