Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
25/01 kl 12 263 - - 266
25/01 kl 13 243 246 246 247
25/01 kl 14 208 214 214 214
25/01 kl 15 165 168 169 169
25/01 kl 16 123 124 124 124
25/01 kl 17 92 90 90 91
25/01 kl 18 78 80 81 81
25/01 kl 19 87 89 89 90
25/01 kl 20 117 119 119 120
25/01 kl 21 155 157 157 156
25/01 kl 22 200 201 202 202
25/01 kl 23 237 236 237 237

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 246 271 317 274 286
Max fra modell: 25.01 18 246 272 317 274 313
Max fra modell: 25.01 12 266 274 321 274 312
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm