Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 246 4 250 250
26/01 kl 01 236 1 237 239
26/01 kl 02 209 2 211 209
26/01 kl 03 171 5 176 173
26/01 kl 04 130 2 132 134
26/01 kl 05 97 2 99 100
26/01 kl 06 83 4 87 86
26/01 kl 07 92 -2 90 -
26/01 kl 08 120 0 120 -
26/01 kl 09 160 4 164 -
26/01 kl 10 207 3 210 -
26/01 kl 11 247 2 249 -
26/01 kl 12 267 4 271 -
26/01 kl 13 260 9 269 -
26/01 kl 14 231 8 239 -
26/01 kl 15 189 8 197 -
26/01 kl 16 141 12 153 -
26/01 kl 17 98 11 109 -
26/01 kl 18 71 10 81 -
26/01 kl 19 68 8 76 -
26/01 kl 20 87 8 95 -
26/01 kl 21 122 4 126 -
26/01 kl 22 167 3 170 -
26/01 kl 23 213 4 217 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 271 317 274 286
Laveste vannstand 80 76 104 83 71
Avvik gult nivå -86 -61 -15 -58 -46
Avvik orange nivå -108 -83 -37 -80 -68
Avvik rødt nivå -118 -93 -47 -90 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm