Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 250 253 250 250
26/01 kl 01 236 239 237 239
26/01 kl 02 206 209 211 209
26/01 kl 03 171 175 176 173
26/01 kl 04 132 136 132 134
26/01 kl 05 99 102 99 100
26/01 kl 06 81 85 87 86
26/01 kl 07 87 91 90 -
26/01 kl 08 121 126 120 -
26/01 kl 09 160 165 164 -
26/01 kl 10 202 208 210 -
26/01 kl 11 242 250 249 -
26/01 kl 12 269 274 271 -
26/01 kl 13 267 274 269 -
26/01 kl 14 234 244 239 -
26/01 kl 15 191 202 197 -
26/01 kl 16 144 153 153 -
26/01 kl 17 100 109 109 -
26/01 kl 18 74 87 81 -
26/01 kl 19 67 84 76 -
26/01 kl 20 85 102 95 -
26/01 kl 21 123 137 126 -
26/01 kl 22 171 182 170 -
26/01 kl 23 217 231 217 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 274 328 293 304
Laveste vannstand 81 67 97 70 55
Avvik gult nivå -86 -58 -4 -39 -28
Avvik orange nivå -108 -80 -26 -61 -50
Avvik rødt nivå -118 -90 -36 -71 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm