Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
26/01 kl 00 250 250 250 250
26/01 kl 01 239 237 237 238
26/01 kl 02 209 211 211 212
26/01 kl 03 173 176 176 176
26/01 kl 04 134 132 134 135
26/01 kl 05 100 99 100 101
26/01 kl 06 86 87 84 85
26/01 kl 07 94 90 91 92
26/01 kl 08 127 120 122 124
26/01 kl 09 170 164 164 165
26/01 kl 10 212 210 210 211
26/01 kl 11 256 249 249 251
26/01 kl 12 277 271 272 274
26/01 kl 13 271 269 270 272
26/01 kl 14 242 239 240 241
26/01 kl 15 200 197 197 200
26/01 kl 16 156 153 154 154
26/01 kl 17 112 109 112 112
26/01 kl 18 87 81 83 83
26/01 kl 19 81 76 77 77
26/01 kl 20 99 95 95 94
26/01 kl 21 130 126 128 128
26/01 kl 22 173 170 171 172
26/01 kl 23 215 217 218 218

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 246 271 317 274 286
Max fra modell: 25.01 18 246 272 317 274 313
Max fra modell: 25.01 12 266 274 321 274 312
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm