Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 244 7 251 -
27/01 kl 01 248 9 257 -
27/01 kl 02 228 9 237 -
27/01 kl 03 194 13 207 -
27/01 kl 04 152 18 170 -
27/01 kl 05 112 24 136 -
27/01 kl 06 84 27 111 -
27/01 kl 07 81 28 109 -
27/01 kl 08 100 33 133 -
27/01 kl 09 136 31 167 -
27/01 kl 10 180 38 218 -
27/01 kl 11 226 43 269 -
27/01 kl 12 260 45 305 -
27/01 kl 13 269 48 317 -
27/01 kl 14 250 55 305 -
27/01 kl 15 213 61 274 -
27/01 kl 16 166 53 219 -
27/01 kl 17 118 47 165 -
27/01 kl 18 81 42 123 -
27/01 kl 19 64 40 104 -
27/01 kl 20 73 40 113 -
27/01 kl 21 100 37 137 -
27/01 kl 22 141 34 175 -
27/01 kl 23 188 32 220 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 271 317 274 286
Laveste vannstand 80 76 104 83 71
Avvik gult nivå -86 -61 -15 -58 -46
Avvik orange nivå -108 -83 -37 -80 -68
Avvik rødt nivå -118 -93 -47 -90 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm