Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 244 257 251 -
27/01 kl 01 247 262 257 -
27/01 kl 02 235 248 237 -
27/01 kl 03 202 215 207 -
27/01 kl 04 162 178 170 -
27/01 kl 05 125 142 136 -
27/01 kl 06 103 121 111 -
27/01 kl 07 99 120 109 -
27/01 kl 08 120 142 133 -
27/01 kl 09 160 181 167 -
27/01 kl 10 211 231 218 -
27/01 kl 11 260 281 269 -
27/01 kl 12 294 316 305 -
27/01 kl 13 304 328 317 -
27/01 kl 14 288 310 305 -
27/01 kl 15 254 271 274 -
27/01 kl 16 205 222 219 -
27/01 kl 17 155 171 165 -
27/01 kl 18 118 133 123 -
27/01 kl 19 97 112 104 -
27/01 kl 20 105 121 113 -
27/01 kl 21 126 143 137 -
27/01 kl 22 165 182 175 -
27/01 kl 23 210 227 220 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 274 328 293 304
Laveste vannstand 81 67 97 70 55
Avvik gult nivå -86 -58 -4 -39 -28
Avvik orange nivå -108 -80 -26 -61 -50
Avvik rødt nivå -118 -90 -36 -71 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm