Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 244 251 249 251
27/01 kl 01 251 257 256 257
27/01 kl 02 234 237 237 240
27/01 kl 03 205 207 207 210
27/01 kl 04 170 170 170 172
27/01 kl 05 132 136 135 139
27/01 kl 06 105 111 112 114
27/01 kl 07 106 109 112 114
27/01 kl 08 127 133 134 134
27/01 kl 09 171 167 171 173
27/01 kl 10 214 218 219 222
27/01 kl 11 263 269 271 272
27/01 kl 12 300 305 305 309
27/01 kl 13 311 317 317 321
27/01 kl 14 298 305 307 307
27/01 kl 15 267 274 271 268
27/01 kl 16 214 219 219 217
27/01 kl 17 163 165 166 166
27/01 kl 18 120 123 123 127
27/01 kl 19 101 104 104 105
27/01 kl 20 106 113 111 114
27/01 kl 21 132 137 138 135
27/01 kl 22 168 175 179 176
27/01 kl 23 216 220 220 222

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 246 271 317 274 286
Max fra modell: 25.01 18 246 272 317 274 313
Max fra modell: 25.01 12 266 274 321 274 312
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm