Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 0 13 7 -
27/01 kl 01 -1 14 9 -
27/01 kl 02 7 20 9 -
27/01 kl 03 8 21 13 -
27/01 kl 04 10 26 18 -
27/01 kl 05 13 30 24 -
27/01 kl 06 19 37 27 -
27/01 kl 07 18 39 28 -
27/01 kl 08 20 42 33 -
27/01 kl 09 24 45 31 -
27/01 kl 10 31 51 38 -
27/01 kl 11 34 55 43 -
27/01 kl 12 34 56 45 -
27/01 kl 13 35 59 48 -
27/01 kl 14 38 60 55 -
27/01 kl 15 41 58 61 -
27/01 kl 16 39 56 53 -
27/01 kl 17 37 53 47 -
27/01 kl 18 37 52 42 -
27/01 kl 19 33 48 40 -
27/01 kl 20 32 48 40 -
27/01 kl 21 26 43 37 -
27/01 kl 22 24 41 34 -
27/01 kl 23 22 39 32 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 18 60 45 51
Laveste værets virkning 2 -5 -1 -5 -15
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm