Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 229 29 258 -
28/01 kl 01 249 25 274 -
28/01 kl 02 242 22 264 -
28/01 kl 03 213 20 233 -
28/01 kl 04 173 16 189 -
28/01 kl 05 131 12 143 -
28/01 kl 06 95 10 105 -
28/01 kl 07 78 8 86 -
28/01 kl 08 86 9 95 -
28/01 kl 09 115 5 120 -
28/01 kl 10 156 2 158 -
28/01 kl 11 202 -2 200 -
28/01 kl 12 243 1 244 -
28/01 kl 13 266 2 268 -
28/01 kl 14 262 2 264 -
28/01 kl 15 233 5 238 -
28/01 kl 16 190 5 195 -
28/01 kl 17 142 8 150 -
28/01 kl 18 99 10 109 -
28/01 kl 19 71 12 83 -
28/01 kl 20 66 17 83 -
28/01 kl 21 84 22 106 -
28/01 kl 22 118 29 147 -
28/01 kl 23 162 33 195 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 271 317 274 286
Laveste vannstand 80 76 104 83 71
Avvik gult nivå -86 -61 -15 -58 -46
Avvik orange nivå -108 -83 -37 -80 -68
Avvik rødt nivå -118 -93 -47 -90 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm