Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 247 267 258 -
28/01 kl 01 265 286 274 -
28/01 kl 02 253 275 264 -
28/01 kl 03 223 245 233 -
28/01 kl 04 179 200 189 -
28/01 kl 05 133 155 143 -
28/01 kl 06 97 116 105 -
28/01 kl 07 83 100 86 -
28/01 kl 08 90 104 95 -
28/01 kl 09 115 131 120 -
28/01 kl 10 156 176 158 -
28/01 kl 11 200 225 200 -
28/01 kl 12 239 268 244 -
28/01 kl 13 262 293 268 -
28/01 kl 14 257 292 264 -
28/01 kl 15 229 268 238 -
28/01 kl 16 185 224 195 -
28/01 kl 17 139 178 150 -
28/01 kl 18 97 138 109 -
28/01 kl 19 70 111 83 -
28/01 kl 20 70 107 83 -
28/01 kl 21 90 128 106 -
28/01 kl 22 127 161 147 -
28/01 kl 23 175 207 195 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 274 328 293 304
Laveste vannstand 81 67 97 70 55
Avvik gult nivå -86 -58 -4 -39 -28
Avvik orange nivå -108 -80 -26 -61 -50
Avvik rødt nivå -118 -90 -36 -71 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm