Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 207 35 242 -
29/01 kl 01 239 32 271 -
29/01 kl 02 247 39 286 -
29/01 kl 03 228 41 269 -
29/01 kl 04 193 41 234 -
29/01 kl 05 152 39 191 -
29/01 kl 06 112 39 151 -
29/01 kl 07 85 32 117 -
29/01 kl 08 80 31 111 -
29/01 kl 09 99 26 125 -
29/01 kl 10 134 30 164 -
29/01 kl 11 177 30 207 -
29/01 kl 12 220 24 244 -
29/01 kl 13 253 23 276 -
29/01 kl 14 263 19 282 -
29/01 kl 15 247 23 270 -
29/01 kl 16 212 17 229 -
29/01 kl 17 167 12 179 -
29/01 kl 18 121 7 128 -
29/01 kl 19 85 5 90 -
29/01 kl 20 69 2 71 -
29/01 kl 21 76 -3 73 -
29/01 kl 22 101 -4 97 -
29/01 kl 23 139 -4 135 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 271 317 274 286
Laveste vannstand 80 76 104 83 71
Avvik gult nivå -86 -61 -15 -58 -46
Avvik orange nivå -108 -83 -37 -80 -68
Avvik rødt nivå -118 -93 -47 -90 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm