Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 223 253 242 -
29/01 kl 01 253 284 271 -
29/01 kl 02 262 293 286 -
29/01 kl 03 243 274 269 -
29/01 kl 04 209 237 234 -
29/01 kl 05 167 198 191 -
29/01 kl 06 125 163 151 -
29/01 kl 07 97 136 117 -
29/01 kl 08 93 129 111 -
29/01 kl 09 111 143 125 -
29/01 kl 10 144 176 164 -
29/01 kl 11 185 217 207 -
29/01 kl 12 226 257 244 -
29/01 kl 13 254 290 276 -
29/01 kl 14 263 304 282 -
29/01 kl 15 247 293 270 -
29/01 kl 16 202 252 229 -
29/01 kl 17 157 203 179 -
29/01 kl 18 108 158 128 -
29/01 kl 19 71 124 90 -
29/01 kl 20 55 104 71 -
29/01 kl 21 61 104 73 -
29/01 kl 22 89 120 97 -
29/01 kl 23 124 156 135 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 274 328 293 304
Laveste vannstand 81 67 97 70 55
Avvik gult nivå -86 -58 -4 -39 -28
Avvik orange nivå -108 -80 -26 -61 -50
Avvik rødt nivå -118 -90 -36 -71 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm