Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 16 46 35 -
29/01 kl 01 14 45 32 -
29/01 kl 02 15 46 39 -
29/01 kl 03 15 46 41 -
29/01 kl 04 16 44 41 -
29/01 kl 05 15 46 39 -
29/01 kl 06 13 51 39 -
29/01 kl 07 12 51 32 -
29/01 kl 08 13 49 31 -
29/01 kl 09 12 44 26 -
29/01 kl 10 10 42 30 -
29/01 kl 11 8 40 30 -
29/01 kl 12 6 37 24 -
29/01 kl 13 1 37 23 -
29/01 kl 14 0 41 19 -
29/01 kl 15 0 46 23 -
29/01 kl 16 -10 40 17 -
29/01 kl 17 -10 36 12 -
29/01 kl 18 -13 37 7 -
29/01 kl 19 -14 39 5 -
29/01 kl 20 -14 35 2 -
29/01 kl 21 -15 28 -3 -
29/01 kl 22 -12 19 -4 -
29/01 kl 23 -15 17 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 18 60 45 51
Laveste værets virkning 2 -5 -1 -5 -15
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm