Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 13 21 34 40
25/01 kl 14 8 15 23 29
25/01 kl 15 -3 12 9 12
25/01 kl 16 -15 8 -7 -2
25/01 kl 17 -17 6 -11 -10
25/01 kl 18 -9 3 -6 -3
25/01 kl 19 -3 -4 -7 4
25/01 kl 20 -1 -8 -9 2
25/01 kl 21 9 -10 -1 7
25/01 kl 22 23 -13 10 13
25/01 kl 23 26 -12 14 17

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 34 51 77 30 42
Laveste vannstand -11 -24 -1 -24 -9
Avvik gult nivå -51 -34 -8 -55 -43
Avvik orange nivå -61 -44 -18 -65 -53
Avvik rødt nivå -71 -54 -28 -75 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm