Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 19 -14 5 12
26/01 kl 01 13 -14 -1 2
26/01 kl 02 10 -13 -3 2
26/01 kl 03 2 -11 -9 -6
26/01 kl 04 -10 -9 -19 -17
26/01 kl 05 -14 -8 -22 -21
26/01 kl 06 -7 -3 -10 -14
26/01 kl 07 1 -4 -3 -
26/01 kl 08 3 -4 -1 -
26/01 kl 09 9 2 11 -
26/01 kl 10 23 -2 21 -
26/01 kl 11 30 -1 29 -
26/01 kl 12 25 -6 19 -
26/01 kl 13 17 -5 12 -
26/01 kl 14 11 -6 5 -
26/01 kl 15 4 -5 -1 -
26/01 kl 16 -9 -1 -10 -
26/01 kl 17 -20 -4 -24 -
26/01 kl 18 -17 0 -17 -
26/01 kl 19 -7 1 -6 -
26/01 kl 20 -3 12 9 -
26/01 kl 21 1 13 14 -
26/01 kl 22 14 17 31 -
26/01 kl 23 26 25 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 34 51 77 30 42
Laveste vannstand -11 -24 -1 -24 -9
Avvik gult nivå -51 -34 -8 -55 -43
Avvik orange nivå -61 -44 -18 -65 -53
Avvik rødt nivå -71 -54 -28 -75 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm