Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 25 30 55 -
27/01 kl 01 16 37 53 -
27/01 kl 02 10 40 50 -
27/01 kl 03 6 43 49 -
27/01 kl 04 -4 47 43 -
27/01 kl 05 -15 47 32 -
27/01 kl 06 -14 46 32 -
27/01 kl 07 -4 46 42 -
27/01 kl 08 2 49 51 -
27/01 kl 09 4 52 56 -
27/01 kl 10 14 50 64 -
27/01 kl 11 27 50 77 -
27/01 kl 12 30 43 73 -
27/01 kl 13 21 41 62 -
27/01 kl 14 14 36 50 -
27/01 kl 15 8 31 39 -
27/01 kl 16 -2 29 27 -
27/01 kl 17 -16 25 9 -
27/01 kl 18 -21 21 0 -
27/01 kl 19 -14 13 -1 -
27/01 kl 20 -4 10 6 -
27/01 kl 21 -2 6 4 -
27/01 kl 22 4 5 9 -
27/01 kl 23 19 4 23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 34 51 77 30 42
Laveste vannstand -11 -24 -1 -24 -9
Avvik gult nivå -51 -34 -8 -55 -43
Avvik orange nivå -61 -44 -18 -65 -53
Avvik rødt nivå -71 -54 -28 -75 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm