Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 27 3 30 -
28/01 kl 01 20 -3 17 -
28/01 kl 02 11 -6 5 -
28/01 kl 03 7 -6 1 -
28/01 kl 04 1 -4 -3 -
28/01 kl 05 -11 -2 -13 -
28/01 kl 06 -18 -6 -24 -
28/01 kl 07 -12 -6 -18 -
28/01 kl 08 0 -6 -6 -
28/01 kl 09 4 -6 -2 -
28/01 kl 10 7 -3 4 -
28/01 kl 11 19 -2 17 -
28/01 kl 12 29 1 30 -
28/01 kl 13 26 0 26 -
28/01 kl 14 16 1 17 -
28/01 kl 15 10 0 10 -
28/01 kl 16 4 3 7 -
28/01 kl 17 -9 2 -7 -
28/01 kl 18 -20 5 -15 -
28/01 kl 19 -19 2 -17 -
28/01 kl 20 -9 5 -4 -
28/01 kl 21 -2 6 4 -
28/01 kl 22 0 9 9 -
28/01 kl 23 10 9 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 34 51 77 30 42
Laveste vannstand -11 -24 -1 -24 -9
Avvik gult nivå -51 -34 -8 -55 -43
Avvik orange nivå -61 -44 -18 -65 -53
Avvik rødt nivå -71 -54 -28 -75 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm