Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 23 6 29 -
29/01 kl 01 24 9 33 -
29/01 kl 02 14 5 19 -
29/01 kl 03 7 9 16 -
29/01 kl 04 3 9 12 -
29/01 kl 05 -6 9 3 -
29/01 kl 06 -16 10 -6 -
29/01 kl 07 -17 8 -9 -
29/01 kl 08 -6 10 4 -
29/01 kl 09 3 11 14 -
29/01 kl 10 5 12 17 -
29/01 kl 11 12 11 23 -
29/01 kl 12 24 12 36 -
29/01 kl 13 28 14 42 -
29/01 kl 14 20 14 34 -
29/01 kl 15 12 12 24 -
29/01 kl 16 7 14 21 -
29/01 kl 17 -2 13 11 -
29/01 kl 18 -15 13 -2 -
29/01 kl 19 -21 13 -8 -
29/01 kl 20 -15 13 -2 -
29/01 kl 21 -5 16 11 -
29/01 kl 22 0 13 13 -
29/01 kl 23 4 15 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 34 51 77 30 42
Laveste vannstand -11 -24 -1 -24 -9
Avvik gult nivå -51 -34 -8 -55 -43
Avvik orange nivå -61 -44 -18 -65 -53
Avvik rødt nivå -71 -54 -28 -75 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm