Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 26 38 29 -
29/01 kl 01 26 39 33 -
29/01 kl 02 16 30 19 -
29/01 kl 03 9 25 16 -
29/01 kl 04 6 19 12 -
29/01 kl 05 -4 10 3 -
29/01 kl 06 -13 2 -6 -
29/01 kl 07 -12 2 -9 -
29/01 kl 08 -4 13 4 -
29/01 kl 09 6 24 14 -
29/01 kl 10 9 25 17 -
29/01 kl 11 16 32 23 -
29/01 kl 12 29 46 36 -
29/01 kl 13 32 50 42 -
29/01 kl 14 27 44 34 -
29/01 kl 15 17 32 24 -
29/01 kl 16 14 31 21 -
29/01 kl 17 5 19 11 -
29/01 kl 18 -8 7 -2 -
29/01 kl 19 -14 3 -8 -
29/01 kl 20 -8 7 -2 -
29/01 kl 21 1 18 11 -
29/01 kl 22 3 19 13 -
29/01 kl 23 8 23 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 34 62 80 39 50
Laveste vannstand -13 -26 -9 -28 -14
Avvik gult nivå -51 -23 -5 -46 -35
Avvik orange nivå -61 -33 -15 -56 -45
Avvik rødt nivå -71 -43 -25 -66 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm