Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
29/01 kl 00 35 29 32 31
29/01 kl 01 29 33 36 36
29/01 kl 02 24 19 25 23
29/01 kl 03 15 16 19 18
29/01 kl 04 9 12 13 14
29/01 kl 05 1 3 2 2
29/01 kl 06 -7 -6 -4 -2
29/01 kl 07 -9 -9 -7 -5
29/01 kl 08 2 4 6 9
29/01 kl 09 13 14 16 16
29/01 kl 10 11 17 20 22
29/01 kl 11 23 23 30 32
29/01 kl 12 39 36 41 43
29/01 kl 13 43 42 49 50
29/01 kl 14 32 34 40 41
29/01 kl 15 22 24 31 31
29/01 kl 16 15 21 28 30
29/01 kl 17 6 11 19 20
29/01 kl 18 -4 -2 7 8
29/01 kl 19 -7 -8 -2 -1
29/01 kl 20 -1 -2 2 1
29/01 kl 21 10 11 17 15
29/01 kl 22 10 13 16 15
29/01 kl 23 15 19 21 20

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 34 51 77 30 42
Max fra modell: 25.01 18 33 53 76 31 49
Max fra modell: 25.01 12 43 53 72 26 50
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm