Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 3 15 6 -
29/01 kl 01 2 15 9 -
29/01 kl 02 2 16 5 -
29/01 kl 03 2 18 9 -
29/01 kl 04 3 16 9 -
29/01 kl 05 2 16 9 -
29/01 kl 06 3 18 10 -
29/01 kl 07 5 19 8 -
29/01 kl 08 2 19 10 -
29/01 kl 09 3 21 11 -
29/01 kl 10 4 20 12 -
29/01 kl 11 4 20 11 -
29/01 kl 12 5 22 12 -
29/01 kl 13 4 22 14 -
29/01 kl 14 7 24 14 -
29/01 kl 15 5 20 12 -
29/01 kl 16 7 24 14 -
29/01 kl 17 7 21 13 -
29/01 kl 18 7 22 13 -
29/01 kl 19 7 24 13 -
29/01 kl 20 7 22 13 -
29/01 kl 21 6 23 16 -
29/01 kl 22 3 19 13 -
29/01 kl 23 4 19 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 36 58 19 24
Laveste værets virkning -16 -17 -5 -10 2
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm