Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 81 21 102 108
25/01 kl 14 76 15 91 97
25/01 kl 15 65 12 77 80
25/01 kl 16 53 8 61 66
25/01 kl 17 51 6 57 58
25/01 kl 18 59 3 62 65
25/01 kl 19 65 -4 61 72
25/01 kl 20 67 -8 59 70
25/01 kl 21 77 -10 67 75
25/01 kl 22 91 -13 78 81
25/01 kl 23 94 -12 82 85

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 119 145 98 110
Laveste vannstand 57 44 67 44 59
Avvik gult nivå -51 -34 -8 -55 -43
Avvik orange nivå -61 -44 -18 -65 -53
Avvik rødt nivå -71 -54 -28 -75 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm