Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
25/01 kl 12 115 - - 111
25/01 kl 13 108 102 101 100
25/01 kl 14 97 91 90 89
25/01 kl 15 80 77 76 75
25/01 kl 16 66 61 61 60
25/01 kl 17 58 57 56 55
25/01 kl 18 65 62 62 61
25/01 kl 19 72 61 61 60
25/01 kl 20 70 59 59 58
25/01 kl 21 75 67 66 65
25/01 kl 22 81 78 77 77
25/01 kl 23 85 82 81 79

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 102 119 145 98 110
Max fra modell: 25.01 18 101 121 144 99 117
Max fra modell: 25.01 12 111 121 140 94 118
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm