Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
26/01 kl 00 80 73 73 73
26/01 kl 01 70 67 66 66
26/01 kl 02 70 65 65 64
26/01 kl 03 62 59 59 59
26/01 kl 04 51 49 49 46
26/01 kl 05 47 46 43 45
26/01 kl 06 54 58 57 56
26/01 kl 07 68 65 67 64
26/01 kl 08 77 67 67 70
26/01 kl 09 91 79 81 80
26/01 kl 10 91 89 87 88
26/01 kl 11 94 97 93 91
26/01 kl 12 90 87 89 86
26/01 kl 13 77 80 79 80
26/01 kl 14 76 73 77 74
26/01 kl 15 64 67 68 65
26/01 kl 16 56 58 58 55
26/01 kl 17 45 44 44 44
26/01 kl 18 48 51 50 49
26/01 kl 19 59 62 65 63
26/01 kl 20 65 77 75 76
26/01 kl 21 81 82 85 81
26/01 kl 22 93 99 99 102
26/01 kl 23 120 119 121 121

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 102 119 145 98 110
Max fra modell: 25.01 18 101 121 144 99 117
Max fra modell: 25.01 12 111 121 140 94 118
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm