Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 93 30 123 -
27/01 kl 01 84 37 121 -
27/01 kl 02 78 40 118 -
27/01 kl 03 74 43 117 -
27/01 kl 04 64 47 111 -
27/01 kl 05 53 47 100 -
27/01 kl 06 54 46 100 -
27/01 kl 07 64 46 110 -
27/01 kl 08 70 49 119 -
27/01 kl 09 72 52 124 -
27/01 kl 10 82 50 132 -
27/01 kl 11 95 50 145 -
27/01 kl 12 98 43 141 -
27/01 kl 13 89 41 130 -
27/01 kl 14 82 36 118 -
27/01 kl 15 76 31 107 -
27/01 kl 16 66 29 95 -
27/01 kl 17 52 25 77 -
27/01 kl 18 47 21 68 -
27/01 kl 19 54 13 67 -
27/01 kl 20 64 10 74 -
27/01 kl 21 66 6 72 -
27/01 kl 22 72 5 77 -
27/01 kl 23 87 4 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 119 145 98 110
Laveste vannstand 57 44 67 44 59
Avvik gult nivå -51 -34 -8 -55 -43
Avvik orange nivå -61 -44 -18 -65 -53
Avvik rødt nivå -71 -54 -28 -75 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm