Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 127 123 121 124
27/01 kl 01 114 121 121 124
27/01 kl 02 110 118 119 120
27/01 kl 03 110 117 120 120
27/01 kl 04 102 111 110 109
27/01 kl 05 90 100 100 100
27/01 kl 06 91 100 99 99
27/01 kl 07 102 110 111 112
27/01 kl 08 111 119 120 120
27/01 kl 09 111 124 123 122
27/01 kl 10 121 132 134 133
27/01 kl 11 135 145 144 140
27/01 kl 12 132 141 142 140
27/01 kl 13 117 130 128 128
27/01 kl 14 112 118 118 115
27/01 kl 15 103 107 108 108
27/01 kl 16 89 95 95 92
27/01 kl 17 72 77 75 73
27/01 kl 18 57 68 64 61
27/01 kl 19 63 67 66 63
27/01 kl 20 75 74 72 71
27/01 kl 21 74 72 71 71
27/01 kl 22 79 77 74 74
27/01 kl 23 88 91 87 85

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 102 119 145 98 110
Max fra modell: 25.01 18 101 121 144 99 117
Max fra modell: 25.01 12 111 121 140 94 118
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm