Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 95 3 98 -
28/01 kl 01 88 -3 85 -
28/01 kl 02 79 -6 73 -
28/01 kl 03 75 -6 69 -
28/01 kl 04 69 -4 65 -
28/01 kl 05 57 -2 55 -
28/01 kl 06 50 -6 44 -
28/01 kl 07 56 -6 50 -
28/01 kl 08 68 -6 62 -
28/01 kl 09 72 -6 66 -
28/01 kl 10 75 -3 72 -
28/01 kl 11 87 -2 85 -
28/01 kl 12 97 1 98 -
28/01 kl 13 94 0 94 -
28/01 kl 14 84 1 85 -
28/01 kl 15 78 0 78 -
28/01 kl 16 72 3 75 -
28/01 kl 17 59 2 61 -
28/01 kl 18 48 5 53 -
28/01 kl 19 49 2 51 -
28/01 kl 20 59 5 64 -
28/01 kl 21 66 6 72 -
28/01 kl 22 68 9 77 -
28/01 kl 23 78 9 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 119 145 98 110
Laveste vannstand 57 44 67 44 59
Avvik gult nivå -51 -34 -8 -55 -43
Avvik orange nivå -61 -44 -18 -65 -53
Avvik rødt nivå -71 -54 -28 -75 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm