Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
28/01 kl 00 96 98 96 92
28/01 kl 01 89 85 86 83
28/01 kl 02 75 73 72 70
28/01 kl 03 71 69 69 67
28/01 kl 04 63 65 62 61
28/01 kl 05 51 55 53 50
28/01 kl 06 46 44 44 41
28/01 kl 07 52 50 51 48
28/01 kl 08 66 62 61 62
28/01 kl 09 72 66 66 65
28/01 kl 10 77 72 72 71
28/01 kl 11 86 85 85 83
28/01 kl 12 98 98 99 94
28/01 kl 13 95 94 95 93
28/01 kl 14 81 85 87 87
28/01 kl 15 76 78 80 79
28/01 kl 16 69 75 75 77
28/01 kl 17 54 61 64 62
28/01 kl 18 46 53 54 53
28/01 kl 19 45 51 58 54
28/01 kl 20 61 64 71 68
28/01 kl 21 75 72 79 76
28/01 kl 22 79 77 79 78
28/01 kl 23 90 87 90 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 102 119 145 98 110
Max fra modell: 25.01 18 101 121 144 99 117
Max fra modell: 25.01 12 111 121 140 94 118
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm