Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 91 6 97 -
29/01 kl 01 92 9 101 -
29/01 kl 02 82 5 87 -
29/01 kl 03 75 9 84 -
29/01 kl 04 71 9 80 -
29/01 kl 05 62 9 71 -
29/01 kl 06 52 10 62 -
29/01 kl 07 51 8 59 -
29/01 kl 08 62 10 72 -
29/01 kl 09 71 11 82 -
29/01 kl 10 73 12 85 -
29/01 kl 11 80 11 91 -
29/01 kl 12 92 12 104 -
29/01 kl 13 96 14 110 -
29/01 kl 14 88 14 102 -
29/01 kl 15 80 12 92 -
29/01 kl 16 75 14 89 -
29/01 kl 17 66 13 79 -
29/01 kl 18 53 13 66 -
29/01 kl 19 47 13 60 -
29/01 kl 20 53 13 66 -
29/01 kl 21 63 16 79 -
29/01 kl 22 68 13 81 -
29/01 kl 23 72 15 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 119 145 98 110
Laveste vannstand 57 44 67 44 59
Avvik gult nivå -51 -34 -8 -55 -43
Avvik orange nivå -61 -44 -18 -65 -53
Avvik rødt nivå -71 -54 -28 -75 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm