Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 94 106 97 -
29/01 kl 01 94 107 101 -
29/01 kl 02 84 98 87 -
29/01 kl 03 77 93 84 -
29/01 kl 04 74 87 80 -
29/01 kl 05 64 78 71 -
29/01 kl 06 55 70 62 -
29/01 kl 07 56 70 59 -
29/01 kl 08 64 81 72 -
29/01 kl 09 74 92 82 -
29/01 kl 10 77 93 85 -
29/01 kl 11 84 100 91 -
29/01 kl 12 97 114 104 -
29/01 kl 13 100 118 110 -
29/01 kl 14 95 112 102 -
29/01 kl 15 85 100 92 -
29/01 kl 16 82 99 89 -
29/01 kl 17 73 87 79 -
29/01 kl 18 60 75 66 -
29/01 kl 19 54 71 60 -
29/01 kl 20 60 75 66 -
29/01 kl 21 69 86 79 -
29/01 kl 22 71 87 81 -
29/01 kl 23 76 91 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 130 148 107 118
Laveste vannstand 55 42 59 40 54
Avvik gult nivå -51 -23 -5 -46 -35
Avvik orange nivå -61 -33 -15 -56 -45
Avvik rødt nivå -71 -43 -25 -66 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm