Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
29/01 kl 00 103 97 100 99
29/01 kl 01 97 101 104 104
29/01 kl 02 92 87 93 91
29/01 kl 03 83 84 87 86
29/01 kl 04 77 80 81 82
29/01 kl 05 69 71 70 70
29/01 kl 06 61 62 64 66
29/01 kl 07 59 59 61 63
29/01 kl 08 70 72 74 77
29/01 kl 09 81 82 84 84
29/01 kl 10 79 85 88 90
29/01 kl 11 91 91 98 100
29/01 kl 12 107 104 109 111
29/01 kl 13 111 110 117 118
29/01 kl 14 100 102 108 109
29/01 kl 15 90 92 99 99
29/01 kl 16 83 89 96 98
29/01 kl 17 74 79 87 88
29/01 kl 18 64 66 75 76
29/01 kl 19 61 60 66 67
29/01 kl 20 67 66 70 69
29/01 kl 21 78 79 85 83
29/01 kl 22 78 81 84 83
29/01 kl 23 83 87 89 88

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 102 119 145 98 110
Max fra modell: 25.01 18 101 121 144 99 117
Max fra modell: 25.01 12 111 121 140 94 118
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm