Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 14 21 35 39
25/01 kl 14 7 15 22 28
25/01 kl 15 -4 12 8 11
25/01 kl 16 -15 9 -6 -3
25/01 kl 17 -16 6 -10 -10
25/01 kl 18 -9 4 -5 -3
25/01 kl 19 -4 -3 -7 3
25/01 kl 20 0 -8 -8 1
25/01 kl 21 10 -10 0 6
25/01 kl 22 22 -12 10 12
25/01 kl 23 26 -12 14 16

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 35 50 78 32 42
Laveste vannstand -10 -23 -2 -24 -8
Avvik gult nivå -50 -35 -7 -53 -43
Avvik orange nivå -60 -45 -17 -63 -53
Avvik rødt nivå -70 -55 -27 -73 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm