Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 19 -13 6 11
26/01 kl 01 13 -14 -1 3
26/01 kl 02 8 -12 -4 2
26/01 kl 03 0 -10 -10 -6
26/01 kl 04 -11 -9 -20 -17
26/01 kl 05 -14 -7 -21 -19
26/01 kl 06 -7 -3 -10 -12
26/01 kl 07 1 -3 -2 -
26/01 kl 08 4 -3 1 -
26/01 kl 09 12 2 14 -
26/01 kl 10 24 -2 22 -
26/01 kl 11 30 -1 29 -
26/01 kl 12 25 -6 19 -
26/01 kl 13 17 -5 12 -
26/01 kl 14 12 -5 7 -
26/01 kl 15 4 -5 -1 -
26/01 kl 16 -10 -1 -11 -
26/01 kl 17 -19 -4 -23 -
26/01 kl 18 -17 0 -17 -
26/01 kl 19 -8 1 -7 -
26/01 kl 20 -4 12 8 -
26/01 kl 21 2 14 16 -
26/01 kl 22 14 18 32 -
26/01 kl 23 25 25 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 35 50 78 32 42
Laveste vannstand -10 -23 -2 -24 -8
Avvik gult nivå -50 -35 -7 -53 -43
Avvik orange nivå -60 -45 -17 -63 -53
Avvik rødt nivå -70 -55 -27 -73 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm